Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

Expression of Interest को प्रस्ताव आव्हान

सुरेश राउत
सुरेश राउत

प्रदेश सचिव

हरिहर पोख्रेल
हरिहर पोख्रेल

अधिकृतस्तर दशौं

(प्रवक्ता)

9855084944

देवराज चौलागाईँ
देवराज चौलागाईँ

अधिकृत (प्रशासन)

(सूचना अधिकारी)

9855068464


मातहतका कार्यालयहरु

सुरेश राउत
सुरेश राउत

प्रदेश सचिव

हरिहर पोख्रेल
हरिहर पोख्रेल

अधिकृतस्तर दशौं

(प्रवक्ता)

9855084944

देवराज चौलागाईँ
देवराज चौलागाईँ

अधिकृत (प्रशासन)

(सूचना अधिकारी)

9855068464

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय
057-590362

सम्पर्क
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-08-16 22:40:29

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय