Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

तह वृद्धि सम्बन्धी सूचना

लक्ष्मण लम्साल
लक्ष्मण लम्साल

माननीय मन्त्री

तिर्थराज भट्टराई
तिर्थराज भट्टराई

प्रदेश सचिव

खगेन्द्र पौडेल
खगेन्द्र पौडेल

अधिकृतस्तर सातौँ

(सूचना अधिकारी)

9841840742


मातहतका कार्यालयहरु

लक्ष्मण लम्साल
लक्ष्मण लम्साल

माननीय मन्त्री

तिर्थराज भट्टराई
तिर्थराज भट्टराई

प्रदेश सचिव

खगेन्द्र पौडेल
खगेन्द्र पौडेल

अधिकृतस्तर सातौँ

(सूचना अधिकारी)

9841840742

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय
057-590362

सम्पर्क
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2080-06-05 18:03:31

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय