Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

TMIS

2078-10-28

2078-10-28


Transportation Management Information System¬ (TMIS) साविकको यातायात सेवा तथा व्यवस्थापन प्रणालीलाई विद्युतीय सेवा तथा सूचना प्रणालीमा रुपान्तरण गरिएको एक विद्युतीय प्रणाली हो।

 
 

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-02-11 12:51:17

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय