Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

हेभी ईक्यूपमेन्ट (निर्माण उपकरण) चालक अनुमतिपत्र जारी गर्नको लागि लिइने प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वाता परीक्षा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९

2079-08-29

2079-08-29


फाईलको नाम डोउनलोड
५._हेभी_इक्युपमेन्ट_(निर्माण_उपकरण).pdf

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-02-11 12:51:17

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय