Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

कर्मचारी विवरण

सि.नं तस्बिर नाम पद महाशाखा/शाखा फोन इमेल
1 मा. घनश्याम दाहाल मा. घनश्याम दाहाल मन्त्री
2 सुरेश राउत सुरेश राउत प्रदेश सचिव
3 हरिहर पोख्रेल हरिहर पोख्रेल अधिकृतस्तर दशौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9855084944 hariharpokhrel@gmail.com
4 राकेश श्रेष्ठ राकेश श्रेष्ठ लेखा अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौं) आर्थिक प्रशासन शाखा 9849655995 account.molet@bagamati.gov.np
5 Suresh Khanal Suresh Khanal अधिकृतस्तर सातौँ प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9861585435 shkhanal@gmail.com
6 देवराज चौलागाईँ देवराज चौलागाईँ अधिकृत (प्रशासन) श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था महाशाखा 9855068464 debrchaulagain@gmail.com
7 उमेश सोती उमेश सोती कम्प्युटर अधिकृत 9855034134 umeshrajsoti@gmail.com
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-08-16 22:40:29

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय