Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम - चैत्र १५ र १६ गते

WhatsApp_Image_2022_03_31_at_8.25.37_AM(1).jpeg
श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम - चैत्र १५ र १६ गते
WhatsApp_Image_2022_03_31_at_8.25.38_AM(1).jpeg
श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम - चैत्र १५ र १६ गते
WhatsApp_Image_2022_03_31_at_8.25.39_AM(1).jpeg
श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम - चैत्र १५ र १६ गते
WhatsApp_Image_2022_03_31_at_8.25.40_AM(1).jpeg
श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम - चैत्र १५ र १६ गते
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-02-11 12:51:17

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय