Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति, २०८० सार्वजनिकीकरण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम (२०८० भाद्र ४)

IMG_20230821_122536.jpg
प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति, २०८० सार्वजनिकीकरण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम (२०८० भाद्र ४)
IMG_20230821_132106.jpg
प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति, २०८० सार्वजनिकीकरण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम (२०८० भाद्र ४)
IMG_20230821_132902.jpg
प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति, २०८० सार्वजनिकीकरण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम (२०८० भाद्र ४)
IMG_20230821_134203.jpg
प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति, २०८० सार्वजनिकीकरण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम (२०८० भाद्र ४)
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-01-08 15:47:45

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय