Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

नगदरहित भुक्तानी प्रणाली सम्वन्धी सरोकारवाला निकायहरुसंगको छलफल कार्यक्रम २०७८/१२/२९

1(2).jpg
नगदरहित भुक्तानी प्रणाली सम्वन्धी सरोकारवाला निकायहरुसंगको छलफल कार्यक्रम २०७८/१२/२९
2(2).jpg
नगदरहित भुक्तानी प्रणाली सम्वन्धी सरोकारवाला निकायहरुसंगको छलफल कार्यक्रम २०७८/१२/२९
3(2).jpg
नगदरहित भुक्तानी प्रणाली सम्वन्धी सरोकारवाला निकायहरुसंगको छलफल कार्यक्रम २०७८/१२/२९
20220412_141145.jpg
नगदरहित भुक्तानी प्रणाली सम्वन्धी सरोकारवाला निकायहरुसंगको छलफल कार्यक्रम २०७८/१२/२९
20220412_141206.jpg
नगदरहित भुक्तानी प्रणाली सम्वन्धी सरोकारवाला निकायहरुसंगको छलफल कार्यक्रम २०७८/१२/२९
20220412_141243.jpg
नगदरहित भुक्तानी प्रणाली सम्वन्धी सरोकारवाला निकायहरुसंगको छलफल कार्यक्रम २०७८/१२/२९
20220412_141334.jpg
नगदरहित भुक्तानी प्रणाली सम्वन्धी सरोकारवाला निकायहरुसंगको छलफल कार्यक्रम २०७८/१२/२९
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-08-16 22:40:29

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय