Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

महिला चालक उत्पादन तथा महिला लक्षित रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ कार्यक्रम (२०८०/१२/१६, हेटौंडा)

IMG_5932(1).JPG
महिला चालक उत्पादन तथा महिला लक्षित रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ कार्यक्रम (२०८०/१२/१६, हेटौंडा)
IMG_5948(1).JPG
महिला चालक उत्पादन तथा महिला लक्षित रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ कार्यक्रम (२०८०/१२/१६, हेटौंडा)
IMG_5949(1).JPG
महिला चालक उत्पादन तथा महिला लक्षित रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ कार्यक्रम (२०८०/१२/१६, हेटौंडा)
IMG_5950(1).JPG
महिला चालक उत्पादन तथा महिला लक्षित रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ कार्यक्रम (२०८०/१२/१६, हेटौंडा)
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-02-11 04:08:24

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय