Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

माननीय मन्त्री घनश्याम दाहालज्यूको बिदाइ कार्यक्रम

IMG_1514(1).JPG
माननीय मन्त्री घनश्याम दाहालज्यूको बिदाइ कार्यक्रम
IMG_1525(1).JPG
माननीय मन्त्री घनश्याम दाहालज्यूको बिदाइ कार्यक्रम
IMG_1532(1).JPG
माननीय मन्त्री घनश्याम दाहालज्यूको बिदाइ कार्यक्रम
IMG_1550(1).JPG
माननीय मन्त्री घनश्याम दाहालज्यूको बिदाइ कार्यक्रम
IMG_1563(1).JPG
माननीय मन्त्री घनश्याम दाहालज्यूको बिदाइ कार्यक्रम
IMG_1599(1).JPG
माननीय मन्त्री घनश्याम दाहालज्यूको बिदाइ कार्यक्रम
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-02-11 04:08:24

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय