Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

अनलाइन पटके (अस्थायी) बाटो इजाजत पत्र भुक्तानी प्रणाली समुद्‍घाटन कार्यक्रम (२०८०/१२/१३)

434135409_8551168764910679_8532009623587978150_n.jpg
अनलाइन पटके (अस्थायी) बाटो इजाजत पत्र भुक्तानी प्रणाली समुद्‍घाटन कार्यक्रम (२०८०/१२/१३)
434136660_8551168791577343_5712188559630161399_n.jpg
अनलाइन पटके (अस्थायी) बाटो इजाजत पत्र भुक्तानी प्रणाली समुद्‍घाटन कार्यक्रम (२०८०/१२/१३)
434148927_8551168614910694_925249036603200605_n.jpg
अनलाइन पटके (अस्थायी) बाटो इजाजत पत्र भुक्तानी प्रणाली समुद्‍घाटन कार्यक्रम (२०८०/१२/१३)
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-02-11 12:51:17

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय