Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति समिक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक (२०८० श्रावण २६ र २७)

1692177651132.jpg
आ.व. २०७९/८० को वार्षिक समिक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक (२०८० श्रावण २६ र २७)
1692177651162.jpg
आ.व. २०७९/८० को वार्षिक समिक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक (२०८० श्रावण २६ र २७)
1692177651152.jpg
आ.व. २०७९/८० को वार्षिक समिक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक (२०८० श्रावण २६ र २७)
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-01-08 20:08:13

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय